WRO 2023
ეროვნული კონკურსი საქართველო

ELEMENTARY/ელემენტარი

8-დან 12 წლამდე - სულ 16 გუნდი

JUNIOR/უმცროსი

11-დან 15 წლამდე - სულ 13 გუნდი

SENIOR/უფროსი

14-დან 19 წლამდე - სულ 12 გუნდი

RoboMission

WRO RoboMission კატეგორიაში გუნდებმა უნდა შექმნან რობოტები, რომლებიც გაუმკლავდებიან სათამაშო მოედანზე არსებულ გამოწვევებს. რობოტები უნდა იყოს სრულად ავტომატიზირებული.

ყოველ წელს, თითოეული ასაკობრივი კატეგორიისთვის იქმნება ახალი სათამაშო მოედანი და მისია. შეჯიბრის დღეს სიურპრიზის წესი დამატებით ახალ ელემენტს უმატებს არსებულ მისიას. დამატებითი გამოწვევა გამოცდის გუნდების შემოქმედებითობას და სწრაფად აზროვნების უნარებს ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებებზე.

ეს მნიშვნელოვანია!
ცვლილებები შევიდა საკონკურსო რუკის ელემენტების აგების ინსტრუქციაში

Lego Education-ს მსოფლიოს მასშტაბით პრობლემები შეექმნა უკვე შეკვეთილი LEGO WRO Expansion Brick Set (45819)-ების დროულად მოწოდებასთან დაკავშირებით. ეს ნიშნავს, რომ ადგილობრივი ორგანიზატორი ვერ მოახერხებს აღნიშნული ნაკრების თქვენთვის დროულად გადმოცემას.

იმისათვის, რომ თქვენ უკვე დაიწყოთ მომზადება კონკურსისათვის, ედუტუსის უნივერსიტეტმა მსოფლიო რობოტიების ოლიმპიადის ასოციაციას შესთავაზა ალტერნატიული გამოსავალი:  შეიქმნას ხალიჩაზე არსებული თამაშის ელემენტების ალტერნატიული ვერსიები Lego Education WRO Brick set (45811)-ისგან. ეს ნაკრები უკვე დიდი ხანია გამოიყენება კონკურსში, ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში და ადვილად ხელმისაწვდომია.

ალტერნატიული სათამაშო ელემენტების ასაგებად გამოყენებულია მხოლოდ (45811) ნაკრები და არავითარი ლეგო ან სხვა ელემენტის დამატება არ არის საჭირო. „ალტერნატიული თამაშის ელემენტები”-ს ღილაკზე დაწკაპუნებით თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ გადაკეთებული სათამაშო ელემენტები, შესაბამის აწყობის ინსტრუქციასთან ერთად.

თუ WRO Expansion Brick Sets (45819) ვერ მივიღეთ კონკურსის ჩატარებამდე ერთ თვეზე უფრო ადრე, მაშინ რეგიონალურ ფინალზე გამოყენებული იქნება თამაშის გადაკეთებული ელემენტები.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია!

თამაშის(კონკურსის) წესები და შეფასების სისტემა არ იცვლება, რადგან სათამაშო ელემენტების მთავარი ფუნქცია რჩება იგივე.

Important!
Changes in building instructions

Lego Education has some difficulty worldwide to fulfill LEGO WRO Expansion Brick Set (45819) orders in a timely manner.  This means that the local distributor (and therefore the national organizer) is not able to deliver these new brick sets to you on time.

To allow you to start the preparation for the competition, Edutus University offered an alternative solution to the WRO-Association: from the elements of the basic Lego Education WRO Brick set (45811), which has been used so far, we built alternative game elements in all RoboMission age groups.

Together with the alternative game elements, we did not exceed the content of the basic set (45811), so they can be built without using extra lego elements. By clicking on the „Alternative game elements” button, you will find the game elements that have been replaced, as well as the corresponding building instructions.

If the WRO Expansion Brick Sets (45819) do not arrive in time for the competition (one month prior to the competition), the revised game elements will be used on the national final.

IMPORTANT!

The game rules and scoring will not be modified, as the main functionality of the game elements will remain the same.

ეთიკის კოდი

მნიშვნელოვანი თარიღები და ინფორმაცია

The registration will start on 10th of March, 10:00 AM
გუნდების რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება 10 მარტს 10:00AM-დან

რეგისტრაციის ბოლო ვადა

10.05.2023.

Რეგისტრაციის საფასური

320 GEL/გუნდი*

შეჯიბრის დღე და ადგილი

12-13. 06. 2023
Hotels & Preference Hualing Tbilisi

*თანხა ითვალისწინებს გუნდებისათვის 12-13 ივნისის მონაწილეობის ღირებულებას.
თამაშის ხალიჩა და რობოტის ბრიკები დაფინანსებულია სპონსორების მიერ.

ორგანიზატორები

გენერალური სპონსორები

კონტაქტი

მსოფლიო რობოტების ოლიმპიადის ქართული წარმომადგენლობა

Email: wro.georgia@gmail.com